Keuringen & Onderzoek

Periodiek medisch onderzoek

Met een PMO (voorheen PAGO) signaleert u gezondheidsrisico's in het werk vroegtijdig. Hiermee kunt u gezondheidklachten en ziekteverzuim van uw medewerkers voorkomen of zoveel mogelijk beperken. Dat heeft een positief effect op het functioneren en de productiviteit van uw medewerkers.
Een PMO maakt meer bewust van de invloed die werk en gezondheid op elkaar hebben en medewerkers krijgen van de bedrijfsarts adviezen over hoe je in het werk de kans op beroepsziekten kan verkleinen. Ook adviseren we medewerkers waar gewenst over meer persoonlijke gezondheidsklachten en risico's. Doordat wij op locatie werken weten we met welke specifieke risico's de organisatie te maken heeft

Care4Work biedt het PMO ook volledig op locatie aan. Dit is makkelijk voor de medewerkers en zo wordt verlies van productieve uren tot een minimum beperkt.

Een PMO wordt per functie op maar aangeboden. Elementen van een PMO zijn:
• een uitgebreide vragenlijst
• gehooronderzoek (audiometrie);
• CANS (voorheen RSI) en gezichts-scherpteonderzoek (visus) i.v.m. beeld-schermwerk;
• lichamelijk onderzoek
• onderzoek met betrekking tot lichamelijke (fysieke) belasting;
• bloedonderzoek
• hartfilmpje (ECG)

Keuringen

Wij voeren verschillende keuringen uit:

  • Aanstellingskeuringen
  • Rijbewijskeuringen
  • Basissportkeuringen
  • Sportduikkeuringen