Workshops en Trainingen

Wij hebben ruime ervaring met het trainen en begeleiden van management, medewerkers en P&O-ers in verschillende organisaties.
Wij maken altijd een training op maat, afgestemd op de doelgroep van de training en het reeds aanwezige kennisniveau.

Omgaan met Stress

In bijna alle bedrijven komt stress regelmatig voor. Het herkennen van signalen kan bijdragen tot vroegtijdig aanpakken van mogelijke oorzaken van stress. In deze workshop wordt gewerkt aan een beter begrip en herkenning van het stressmechanisme en aan mogelijkheden om stress te verminderen en een blijvend betere werkbalans te realiseren

Verzuimmanagement

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in de aanpak van ziekteverzuim. Bij de training verzuimmanagement gaan we in op hoe we verzuim beheersen en beperken. Na afloop hebben de deelnemers meer kennis en vaardigheden om betere aan de slag te gaan met het arbo- en verzuimbeleid. Zij hebben meer “gereedschap” voor hun regierol als leidinggevende bij (dreigend) verzuim en zijn in staat het verzuim op effectieve wijze aan te pakken.