Verzuimbegeleiding

De inzet van de bedrijfsarts is er op gericht om samen te zoeken naar oplossingen om het arbeidsverzuim te verminderen. Wij zetten ons in voor optimale kans op behoud van werk en inkomen voor de werknemer én streven naar het voorkomen van de WIA-instroom.
De bedrijfsarts zal indien nodig, begeleiding bieden om de mogelijkheden te optimaliseren (bv. door gerichte verwijzingen, overleg met behandelaars, fysiotherapie  of wachtlijstbemiddeling).
Hiertoe zet de bedrijfsarts zich in om de klachten concreet te benoemen naar mogelijkheden en beperkingen en deze ook te vertalen naar gedrag en werkomstandigheden.

Een zo spoedig mogelijke (gedeeltelijke) werkhervatting kan een belangrijk aandeel leveren bij het snel en duurzaam re-integreren van medewerkers. Onze ervaring hiermee zijn uitermate positief en vergt van de medewerker een duidelijke focus op wat hij wél kan met zijn klachten.
Daarbij is het belangrijk dat de leidinggevende de medewerker ondersteunt in het herstelprocesbereid door het te vertalen naar concrete werkafspraken en deze ook te bewaken. Hierbij kunnen we behulpzaam zijn om de leidinggevenden te begeleiden naar het versterken van het eigen regie op verzuim door coaching en training

Wij werken graag voor organisaties die zelf ook een actieve rol ten aanzien van verzuim innemen. Kenmerken van deze wijze van werken is dat de organisaties inzetten op:

  • Een eenduidig, duidelijk verzuimbeleid
  • Snelle interventies om verzuim te beperken en actieve rol spelen bij tijdelijk werk
  • Zelf de verzuimadministratie voert en Poortwachterbewaking doet
  • Korte lijnen wil met de bedrijfsarts die op het bedrijf aanwezig is
We geven concreet advies over de stappen bij langdurige arbeidsongeschiktheid zoals het inzetten van een arbeidsdeskundige of re-integratiebedrijf en gebruiken de toetsingsmogelijkheden van het UWV.