Onze aanpak

We kiezen voor een oplossingsgerichte benadering en richten ons consequent op het bewust worden van keuzes en gedrag. Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

  • Wij trekken ons niet terug in de spreekkamer maar zijn betrokken bij de organisatie
  • We zijn laagdrempelig en toegankelijk voor zowel medewerker als leidinggevende
  • We denken in kansen en oplossingen en niet in beperkingen
  • We leveren maatwerk want elk bedrijf is anders en heeft een eigen cultuur
  • We stimuleren het nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • We zetten in op bewustwording rond keuzes, cultuur en gedrag
  • We geven concrete adviezen in heldere taal

Bij ons heeft de bedrijfsarts oog voor het individuele belang, voor het belang van de organisatie én voor de passende combinatie tussen mens en werk.

We praten met en luisteren naar de medewerker: eerlijk en objectief, en indien nodig heel diepgaand. Omdat we op locatie werken, houden we de afstand tot de werkvloer zo klein mogelijk.