Bedrijfsarts op locatie

Wij ondersteunen bedrijven die de gezondheids- en verzuimbeleid in eigen regie willen uitvoeren met een eigen bedrijfsarts. Voor ons is het belangrijk dat de bedrijfsarts eigen is met de organisatie en haar medewerkers. Zij vervult voor het bedrijf dezelfde rol als de huisarts voor de familie. Dat kan alleen als de bedrijfsarts het bedrijf én de werknemers goed kent. Daarom kiezen we voor een bedrijfsarts op de locatie.

In onze visie is een bedrijfsarts op de locatie namelijk veel meer dan een arts die spreekuur houdt op locatie: de bedrijfsarts staat midden in het bedrijf!
Bij "eigen bedrijfsarts" is het van belang om de bedrijfsarts ook "eigen" te maken binnen de organisatie. Dit betekent dat de bedrijfsarts op de hoogte moet zijn van de organisatie en voldoende contactmomenten met de organisatie heeft. Door middel van bijvoorbeeld werkoverleg, werkplekbezoeken en overleg met management en OR zorgen we op de hoogte te zijn van wat er leeft binnen de organisatie.

Hoe toegankelijker en zichtbaarder de bedrijfsarts is (voor zowel leidinggevenden als medewerkers), en hoe prettiger mensen het vinden om met de arts te spreken, hoe meer profijt dat voor het bedrijf oplevert.