Preventie

Hoe kunnen de arbeidsomstandigheden worden aangepast zodat er minder uitval is?
Welke werkomstandigheden kunnen relatief eenvoudig worden verbeterd?
Wij denken graag met u mee over het voorkomen van verzuim en behouden van gezondheid.
Samen met u gaan we op zoek naar oplossingen die passen bij het bedrijf en de medewerkers.

Door regelmatig de werkplekken te bezoeken en waar mogelijk actief zelf het werk te ervaren weten onze bedrijfsartsen precies de zwaarte en omstandigheden van het werk. Hierdoor kan gericht advies gegeven worden om duurzaam gezonde werkplekken te creëren. Ook tijdens werkplekbezoek bekijken we steeds waar preventieve maatregelen kunnen helpen. Te denken valt aan: tilinstructies, ergonomie van de werkplek en advisering over arbeidsomstandigheden.

We helpen de organisatie aan het voeren van gezondheidsbeleid en management. Dit kan door uitvoeren van bijvoorbeeld RI&E, adviseren over een daaruit voortvloeiend actieplan en uitvoering en advisering van Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).
Maar we adviseren ook over lifestyle en fitheid (stoppen met roken, meer bewegen, betere voeding, gewichtsreductie). Omdat voorkomen beter is dan genezen zetten we ons in om leidinggevenden en medewerkers optimaal te laten bijdragen aan een gezonde werkomgeving. Hiervoor kunnen onder andere trainingen en preventieve keuringen worden ingezet.

Voor de medewerkers is er de mogelijkheid om op een preventiespreekuur te komen om hen te helpen hun verantwoordelijkheden rond verzuim te nemen en oplossingen te zoeken om verzuim te voorkomen of te bekorten.