Visie op een gezond bedrijf

Care4Work werkt vanuit de overtuiging dat een bedrijfsarts een modern bedrijf helpt de focus te richten op gezondheidsbeleid waarvan verzuimbeleid slechts een deel uitmaakt. Als werkgever wilt u een gezonde organisatie met medewerkers die plezier hebben in hun werk en daardoor optimaal presteren.
Onze visie is om samen te streven naar 'Fluitend van en naar het werk'

Het centraal stellen van gezonde medewerkers is veel meer dan het streven naar een zo laag mogelijk verzuim. Wij gaan voor een optimaal gezondheidsbeleid waar initiatief genomen wordt om verzuim te voorkomen en een deskundige begeleiding bij verzuim.

Wij zien graag iedere medewerker fluitend van en naar zijn werk gaan en wij leveren daar graag een bijdrage aan. Daarom voeren we een actief beleid waarbij bewustwording van gedrag, preventie van ziekte en verzuim én aandacht voor de mogelijkheden om werkhervatting te bevorderen centraal staan.
Immers een fitte en gezonde medewerker draagt bij aan het optimale resultaat van elk bedrijf.
Wij helpen u graag om elke medewerker gezond te krijgen en te houden.

Doel is te streven naar een verschuiving van:

  • van focus op ziekte naar focus op gezondheid
  • van passief naar actief
  • van futloos naar vitaal
Zo werken we aan een houding van medewerkers waarbij 'in beginsel niet verzuimd wordt' en iedereen een bijdrage levert om verzuim te voorkomen.